FLEXPLUS jobbar i ett nätverk av flexkorts och flexrigid leverantörer över hela världen.
Typer av
flexibla mönsterkort:
Flex och flex-rigid lösningar
används vid:
  • Enkelsidiga
  • Dubbelsidiga
  • Multi-layer
  • Rigid-flex
  • viktreducering
  • kompakt byggsätt
  • "säker" kontaktering
Alla i materialet Polyimid. Rigid flex-kort är en Kombination av FR4 och Polyimid, och kan byggas upp i många lager av polyimid och FR4.

Certifierad tillverkning