Vi på FLEXPLUS har en mångårig kompetens inom elektronikbyggsätt, från konstruktion till färdigt bestyckat kretskort.

Vi besitter en gedigen erfarenhet gällande CAD layout, mönster- och flexkortstillverkning samt även komponentmontering.